شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری و ریلی سپنتاپرواز سوداشرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری و ریلی سپنتاپرواز سودا
فراموشی رمز عبور ؟

استانبول ویژه ۳۰ اردیبهشت

استانبول ویژه ۳۰ اردیبهشت 
با پرواز معراج

۴ شب و ۵ روز 

کودک بدون تخت کودک با تخت ۱تخته ۲تخته (هر نفر) مشخصات هتل
۱.۷۵۰.۰۰۰ ۲.۳۶۰.۰۰۰ ۳.۳۹۰.۰۰۰ ۲.۵۸۰.۰۰۰ Herton Istanbul

۳*
BB

۱.۷۵۰.۰۰۰ ۲.۴۲۰.۰۰۰ ۳.۳۹۰.۰۰۰ ۲.۶۸۰.۰۰۰ Taksim trust Istanbul
۳*
BB
۱.۷۵۰.۰۰۰ ۲.۷۴۰.۰۰۰ ۳.۵۲۰.۰۰۰ ۲.۷۱۰.۰۰۰ Kaya madrid Istanbul
۳*BB
۱.۷۵۰.۰۰۰ ۲.۶۲۰.۰۰۰ ۴.۰۴۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰ Pera rose isntanbul

۴*
BB

۱.۷۵۰.۰۰۰ ۲.۸۳۰.۰۰۰ ۴.۱۲۰.۰۰۰ ۳.۰۴۰.۰۰۰ Kervansaray Istanbul

۴*

BB

۱.۷۵۰.۰۰۰ ۲.۶۲۰.۰۰۰ ۴.۱۷۰.۰۰۰ ۳.۰۷۰.۰۰۰ Dora Istanbul
۴*BB
۱.۷۵۰.۰۰۰ ۲.۶۸۰.۰۰۰ ۴.۱۷۰.۰۰۰ ۳.۰۷۰.۰۰۰ Tulip city Istanbul

۴*
BB

۱.۷۵۰.۰۰۰ ۲.۸۱۰.۰۰۰ ۴.۱۷۰.۰۰۰ ۳.۰۷۰.۰۰۰ Blueway historical Istanbul

۴*
BB

۱.۷۵۰.۰۰۰ ۲.۷۶۰.۰۰۰ ۴.۹۸۰.۰۰۰ ۳.۴۷۰.۰۰۰ Ramada merter Istanbul

۵*

BB

۱.۷۵۰.۰۰۰ ۲.۸۷۰.۰۰۰ ۵.۲۰۰.۰۰۰ ۳.۵۸۰.۰۰۰ Titanic business Istanbul

۵*

BB

۱.۷۵۰.۰۰۰ ۲.۹۰۰.۰۰۰ ۵.۲۶۰.۰۰۰ ۳.۶۲۰.۰۰۰ Avantgarde taksim Istanbul

۵*

BB

مدارک لازم:
– اصل پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار

خدمات :

بلیت رفت و برگشت با پرواز معراج – ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت -بیمه مسافرتی 

 

 **مسئولیت کنترل پاسپورت و ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و آژانس درخواست کننده می باشد.