شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری و ریلی سپنتاپرواز سوداشرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری و ریلی سپنتاپرواز سودا
فراموشی رمز عبور ؟

کوش آداسی(پرواز دنیزلی آتا)

تور کوش آداسی

پرواز ازمیر ایران ایر


ساعت رفت :۲۳:۰۰                                                                                             

            ساعت برگشت :۰۲:۲۰ بامداد                                                                                         

 

HOTEL LEVEL SERVICE DBL SNG (CHD (W.B
۶-۱۲
(CHD (N.B

۲-۶

GOLD APARAT ۳* BB ۲.۸۰۷.۰۰۰ ۳.۲۱۲.۰۰۰ ۲.۴۰۰.۰۰۰ ۱.۹۹۵.۰۰۰
BLUE SEA ۴* HB ۳.۰۵۰.۰۰۰ ۳.۶۱۷.۰۰۰ ۲.۴۸۱.۰۰۰ ۱.۹۹۵.۰۰۰
GRAND KURDOGLU ۴* HB ۳.۳۷۴.۰۰۰ ۴.۱۰۳.۰۰۰ ۲.۷۲۴.۰۰۰ ۱.۹۹۵.۰۰۰
BELMARE ۴* ALL ۳.۵۳۶.۰۰۰ ۴.۳۴۶.۰۰۰ ۲.۷۲۴.۰۰۰ ۱.۹۹۵.۰۰۰
PANORAMA HILL ۴* ALL ۳.۶۹۸.۰۰۰ ۴.۵۸۹.۰۰۰ ۲.۸۰۵.۰۰۰ ۱.۹۹۵.۰۰۰
(ARIA CLAROS(CLUB ROOM ۵* ALL ۴.۱۸۴.۰۰۰ ۵.۲۳۷.۰۰۰ ۳.۰۴۸.۰۰۰ ۱.۹۹۵.۰۰۰
(ARIA CLAROS(MAIN BULDING DLX ROOM ۵* ALL ۴.۲۶۵.۰۰۰ ۵.۴۸۳.۰۰۰ ۳.۱۳۰.۰۰۰ ۱.۹۹۵.۰۰۰
(SUHAN 360(R.O.H ۵* UALL ۴.۲۶۵.۰۰۰ ۵.۳۹۹.۰۰۰ NA ۱.۹۹۵.۰۰۰
LADONIA ADAKULE ۵* UALL ۴.۳۴۶.۰۰۰ ۵.۳۹۹.۰۰۰ ۳.۱۲۹.۰۰۰ ۱.۹۹۵.۰۰۰
TUSAN BEACH ۵* ALL ۴.۴۲۷.۰۰۰ ۵.۵۶۱.۰۰۰ ۳.۱۲۹.۰۰۰ ۱.۹۹۵.۰۰۰
PALM WINGS KUSADASI ۵* ALL ۴.۶۷۰.۰۰۰ ۵.۶۴۲.۰۰۰ ۳.۲۱۰.۰۰۰ ۱.۹۹۵.۰۰۰
FANTASIA DE LUXE ۵* ALL ۴.۷۵۱.۰۰۰ ۶.۰۴۷.۰۰۰ ۳.۲۹۱.۰۰۰ ۱.۹۹۵.۰۰۰
(RAMADA RESORT (SUPERIOR ROOM ۵* ALL ۴.۹۹۴.۰۰۰ ۶.۱۲۸.۰۰۰ ۳.۳۷۲.۰۰۰ ۱.۹۹۵.۰۰۰
LE BLEU ۵* UALL ۴.۹۹۴.۰۰۰ ۶.۵۳۳.۰۰۰ ۳.۵۳۴.۰۰۰ ۱.۹۹۵.۰۰۰
PINE BAY ۵* ALL ۴.۹۹۴.۰۰۰ ۶.۸۵۷.۰۰۰ ۳.۴۵۳.۰۰۰ ۱.۹۹۵.۰۰۰
AQUA FANTASY ۵* LL ۵.۳۹۹.۰۰۰ ۷.۱۰۰.۰۰۰ ۳.۶۹۶.۰۰۰ ۱.۹۹۵.۰۰۰
PALM WINGS EPHESUS ۵* UALL ۵.۳۹۹.۰۰۰ ۷.۱۰۰.۰۰۰ ۳.۶۹۶.۰۰۰ ۱.۹۹۵.۰۰۰
KORUMAR EPHESUS ۵* UALL ۶.۴۵۲.۰۰۰ ۸.۷۲۰.۰۰۰ ۴.۱۸۲.۰۰۰ ۱.۹۹۵.۰۰۰
SUNIS EFES ROYAL ۵* UALL ۷.۸۲۹.۰۰۰ ۱۰.۷۴۵.۰۰۰ ۴.۹۱۱.۰۰۰ ۱.۹۹۵.۰۰۰

 

 

خدمات: 

۶ شب اقامت در هتل + بلیط رفت و برگشت با پرواز ازمیر ایران ایر + ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی – راهنمای فارسی زبان + بیمه مسافرتی + گشت شهری کوش آداسی و گشت ازمیر

 توضیحات:

 –ضوابط قراردادی این آژانس مطابق با ضوابط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری میباشد.
-مسئولیت کنترل پاسپورت بابت (حداقل ۶ماه) و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت کننده میباشد و آژانس سپنتاپرواز در این مورد هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
-بلیط و هتل چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.