شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری و ریلی سپنتاپرواز سوداشرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری و ریلی سپنتاپرواز سودا
فراموشی رمز عبور ؟

صربستان

                    صربستان 
      بلگراد
                        ۲شنبه و ۵شنبه هر هفته 
                                                                     پرواز: قشم ایر

 

۲

۲-۵
بدون تخت
۶-۱۲
با تخت
سینگل دبل شب سرویس
درجه
هتل
۳۲۵۰ ۴۱۵۰ ۵۱۵۰ ۴۹۵۰ ۳
BB
SRBIJA
۳۲۶۰ ۴۲۵۰ ۵۶۰۰ ۵۳۰۰ ۴
۳۴۰۰ ۴۷۰۰ ۶۸۳۰ ۶۱۹۰ ۷
۳۳۰۰ ۴۵۵۰ ۵۸۹۰ ۵۱۸۰ ۳ *۴ TOP+
BB
ROYAL INN
۳۳۵۰ ۴۷۵۰ ۶۴۵۰ ۵۵۵۰ ۴
۳۵۵۰ ۴۸۵۰ ۸۱۵۰ ۶۵۸۰ ۷
۳۳۰۰ —- ۶۱۴۰ ۵۱۹۰ ۳ *۴ TOP+
BB
Constantine

 

۳۳۵۰ —- ۶۸۸۰ ۵۵۵۰ ۴
۳۶۰۰ —- ۷۴۲۰ ۶۷۲۰ ۷
۳۳۰۰ ۴۸۵۰ ۵۸۸۰ ۵۴۰۰ ۳ *۴ TOP+
BB
PALACE
۳۵۵۰ ۵۱۵۰ ۶۳۷۰ ۵۸۰۰ ۴
۳۷۰۰ ۵۵۵۰ ۷۷۴۰ ۷۰۹۰ ۷
۳۴۰۰ ۵۱۷۰ ۶۴۸۰ ۵۵۰۰ ۳ *۴ DLX+
BB
ZIRA
۳۴۵۰ ۵۴۵۰ ۷۲۷۰ ۵۹۰۰ ۴
۳۶۵۰ ۶۱۶۰ ۹۴۸۰ ۷۱۵۰ ۷
۳۴۵۰ ۵۲۸۰ ۶۴۸۰ ۵۵۵۰ ۳ *۴ DLX++
BB
CROWNE PLAZA
۳۴۵۰ ۵۵۰۰ ۷۲۶۰ ۵۹۰۰ ۴
۳۶۰۰ ۵۸۵۰ ۹۵۰۰ ۷۱۵۰ ۷
۳۴۵۰ ۵۲۸۰ ۶۵۰۰ ۵۵۵۰ ۳ *۴ DLX+
BB
NEVSKI
۳۴۵۰ ۵۵۰۰ ۷۳۶۰ ۶۰۱۰ ۴
۳۶۰۰ ۵۸۵۰ ۹۵۵۰ ۷۱۵۰ ۷
۴۰۱۰ ۴۷۵۰ ۷۶۸۰ ۵۸۸۰ ۳ *۵ DLX++
BB
HAYATT REGENCY
۴۱۰۰ ۵۰۵۰ ۸۶۰۰ ۶۳۹۰ ۴
۴۲۵۰ ۵۲۵۰ ۱۲۱۰۰ ۸۰۱۰ ۷

 

 

 

 خدمات تور:
بلیط رفت و برگشت+ ۳ و ۴ و ۷ شب اقامت+ صبحانه + (یک پگشت شهری + نهار)+ بیمه + یک سیم کارت برای هر اتاق+ ترانسفرفرودگاهی+راهنمای فارسی زبان