شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری و ریلی سپنتاپرواز سوداشرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری و ریلی سپنتاپرواز سودا
فراموشی رمز عبور ؟

کوش آداسی + ازمیر با پرواز سان اکسپرس نوروز ۹۸

  ازمیر + کوش آداسی
ویژه نوروز ۱۳۹۸
۶ شب و ۷ روز 

نام هتل هر نفر در اطاق ۲ تخته سینگل کودک با تخت ۶-۱۲ سال 
BELMARA HOTEL ۵.۵۸۰.۰۰۰ ۶.۱۲۰.۰۰۰ ۵.۰۴۰.۰۰۰
PANORAMA HILL ۵.۷۰۰.۰۰۰ ۶.۳۰۰.۰۰۰ ۵.۱۰۰.۰۰۰
KAYA PRESTIGE(3SHAB)
BELMARE HOEL(3SHAB)
۵.۷۰۰.۰۰۰ ۶.۴۲۰.۰۰۰ ۵.۱۰۰.۰۰۰
KARACA HOTEL(3SHAB)

PANORAMAHILL(3SHAB)

۶.۰۰۰.۰۰۰ ۶.۷۵۰.۰۰۰ ۵.۲۵۰.۰۰۰
ADAKULE ۶.۱۸۰.۰۰۰ ۷.۱۹۰.۰۰۰ ۵.۳۴۰.۰۰۰
RAMADA PLAZA(3SHAB)
ADAKULE RESORT(3SHAB)
۶.۳۰۰.۰۰۰ ۷.۳۸۰.۰۰۰ ۵.۴۰۰.۰۰۰
KAYA HOTEL IZMIR(3SHAB)
ADAKULE (3SHAB)
۶.۷۲۰.۰۰۰ ۸.۲۷۵.۰۰۰ ۵.۶۱۰.۰۰۰
DOUBLE TREE IZMIR(3SHAB)
ADAKULE(3SHAB)
۶.۷۸۰.۰۰۰ ۸.۱۵۰.۰۰۰ ۵.۶۴۰.۰۰۰
PINEBAY HOTEL ۶.۹۰۰.۰۰۰ ۸.۱۰۰.۰۰۰ ۵.۷۰۰.۰۰۰
KORUMAR DELUXE ۶.۹۶۰.۰۰۰ ۸.۴۴۰.۰۰۰ ۵.۷۳۰.۰۰۰
SEALIGHT RESORT ۷.۰۸۰.۰۰۰ ۸.۸۹۰.۰۰۰ ۵.۷۹۰.۰۰۰
KAYA HOTEL IZMIR(3SHAB)

KORUMAR DELUXE(3SHAB)

۷.۰۸۰.۰۰۰ ۸.۸۹۰.۰۰۰ ۵.۷۹۰.۰۰۰
KAYA HOTEL IZMIR (3SHAB)
PINEBAY (3SHAB)
۷.۱۴۰.۰۰۰ ۸.۹۹۰.۰۰۰ ۵.۸۲۰.۰۰۰
MOVENPICK IZMIR(3SHAB)
PINEBAY HOTEL(3SHAB)
۷.۲۰۰.۰۰۰ ۹.۰۹۰.۰۰۰ ۵.۸۵۰.۰۰۰
HILTON IZMIR (3SHAB)
PINEBAY HOTEL(3SHAB)
۷.۲۰۰.۰۰۰ ۸.۸۲۰.۰۰۰ ۵.۸۵۰.۰۰۰
KORUMAR EPHESUS ۷.۵۶۰.۰۰۰ ۹.۷۰۵.۰۰۰ ۶.۰۳۰.۰۰۰
CHARISMA DELUXE ۷.۶۲۰.۰۰۰ ۹.۸۰۵.۰۰۰ ۶.۰۶۰.۰۰۰
AMARA SEALIGHT ELITE ۷.۶۸۰.۰۰۰ ۹.۹۱۰.۰۰۰ ۶.۰۹۰.۰۰۰
SWISS IZMIR (3SHAB)
KORUMAR EPHS(3SHAB)
۷.۸۰۰.۰۰۰ ۱۰.۱۱۰.۰۰۰ ۶.۱۵۰.۰۰۰

خدمات : 

بلیت رفت و برگشت با پرواز سان اکسپرس-ترانسفر فرودگاهی-۶ شب اقامت در هتل -راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی(زیر ۶۰ سال )
استفاده از راهنما خارج از برنامه تعیین شده با توافق مسافر انجام می گردد و آزانس سپنتا پرواز سودا هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.
مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر ممنوعیت خروج از کشور به عهده خود مسافر می باشد و آزانس سپنتا پرواز سودا هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.
بار مجاز ۳۰ کیلوگرم می باشد.