شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری و ریلی سپنتاپرواز سوداشرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری و ریلی سپنتاپرواز سودا
فراموشی رمز عبور ؟

استانبول ویژه ۲۰ اردیبهشت

                        ۳ شب و ۴ روز با پرواز معراج                                                                      ویژه ۲۰اردیبهشت 

 

کودک بدون تخت کودک با تخت ۱تخته ۲تخته (هرنفر) هتل
۱.۵۵۰.۰۰۰ ۲.۰۱۰.۰۰۰ ۲.۷۸۰.۰۰۰ ۲.۱۸۰.۰۰۰ Herton Istanbul              ۳*
BB
۱.۵۵۰.۰۰۰ ۲.۰۶۰.۰۰۰ ۲.۷۸۰.۰۰۰ ۲.۲۵۰.۰۰۰ Taksim trust Istanbul   ۳*
BB
۱.۵۵۰.۰۰۰ ۲.۳۰۰.۰۰۰ ۲.۸۸۰.۰۰۰ ۲.۲۸۰.۰۰۰ Kaya madrid Istanbul     ۳*
BB
۱.۵۵۰.۰۰۰ ۲.۲۰۰.۰۰۰ ۳.۲۷۰.۰۰۰ ۲.۴۹۰.۰۰۰ Pera rose Istanbul          ۴*

BB

۱.۵۵۰.۰۰۰ ۲.۲۰۰.۰۰۰ ۳.۳۷۰.۰۰۰ ۲.۵۴۰.۰۰۰ Dora Istanbul                  ۴*
BB
۱.۵۵۰.۰۰۰ ۲.۳۵۰.۰۰۰ ۳.۳۷۰.۰۰۰ ۲.۵۴۰.۰۰۰ Blueway historical Istanbul4*
BB
۱.۵۵۰.۰۰۰ ۲.۲۰۰.۰۰۰ ۳.۴۶۰.۰۰۰ ۲.۵۹۰.۰۰۰ Molton beyoglu MLS Istanbul4*

BB

۱.۵۵۰.۰۰۰ ۲.۲۰۰.۰۰۰ ۳.۴۶۰.۰۰۰ ۲.۶۴۰.۰۰۰ All seasons Istanbul4*

BB

۱.۵۵۰.۰۰۰ ۲.۷۹۰.۰۰۰ ۴.۸۳۰.۰۰۰ ۳.۲۸۰.۰۰۰ Holiday inn sisli istanbul5*

BB

۱.۵۵۰.۰۰۰ ۲.۹۰۰.۰۰۰ ۵.۵۹۰.۰۰۰ ۳.۶۵۰.۰۰۰ Radisson blu Istanbul5*

BB

۱.۵۵۰.۰۰۰ ۲.۷۹۰.۰۰۰ ۶.۲۳۰.۰۰۰ ۳.۹۸۰.۰۰۰ Hilton bomonti Istanbul5*

BB

 

 **مسئولیت کنترل پاسپورت و ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و آژانس درخواست کننده می باشد.