شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری و ریلی سپنتاپرواز سوداشرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری و ریلی سپنتاپرواز سودا
فراموشی رمز عبور ؟

ارمنستان با ماهان

ارمنستان

پرواز ماهان

۳ شب و ۴ روز

ویژه ۱۷ اردیبهشت

یک تخته

دوتخته

موقعیت

درجه

هتل

۱,۳۱۰,۰۰۰

۱,۲۰۰,۰۰۰

۱۰ دقیقه تا مرکز

۲*

Nur

۱,۴۱۰,۰۰۰

۱,۲۶۰,۰۰۰

۱۰ دقیقه تا مرکز

۳*

Regineh

۱,۵۰۰,۰۰۰

۱,۳۱۰,۰۰۰

مرکز شهر

۳*

Shirak

۱,۵۴۰,۰۰۰

۱,۳۱۰,۰۰۰

۵ دقیقه تا مرکز

۳*

Deluxe

۱,۵۸۰,۰۰۰

۱,۳۳۰,۰۰۰

مرکز شهر

۳*

Silachi

۱,۵۷۰,۰۰۰

۱,۳۱۰,۰۰۰

مرکز شهر

۳*

Tigran mets

۱,۶۶۰,۰۰۰

۱,۳۸۰,۰۰۰

۱۰ دقیقه تا مرکز

۳*

Aquatek

۱,۵۳۰,۰۰۰

۱,۳۰۰,۰۰۰

مرکز شهر

۴*

Cascade

۱,۶۴۰,۰۰۰

۱,۳۶۵,۰۰۰

مرکز شهر

۴*

Royal plaza

۱,۶۴۰,۰۰۰

۱,۳۶۵,۰۰۰

مرکز شهر

۴*

Diamond

۱,۶۷۰,۰۰۰

۱,۳۹۰,۰۰۰

مرکز شهر

۴*

Erebuni

۱,۷۸۰,۰۰۰

۱,۴۴۰,۰۰۰

مرکز شهر

۴*

Ararat

۱,۷۸۰,۰۰۰

۱,۴۵۰,۰۰۰

مرکز شهر

۴*

Metropol

۱,۷۸۰,۰۰۰

۱,۴۵۰,۰۰۰

مرکز شهر

۴*

Imperial palace

۱,۷۹۰,۰۰۰

۱,۴۸۵,۰۰۰

مرکز شهر

۴*

Congress

۱,۸۰۰,۰۰۰

۱,۵۰۰,۰۰۰

مرکز شهر

۴*

Ani plaza

۱,۹۱۰,۰۰۰

۱,۵۶۰,۰۰۰

مرکز شهر

۴*

Opera suite

۲,۰۱۰,۰۰۰

۱,۶۱۰,۰۰۰

مرکز شهر

۴*

Hilton

۲,۱۲۰,۰۰۰

۱,۵۴۵,۰۰۰

مرکز شهر

۴*

Paris hotel

۲,۱۳۰,۰۰۰

۱,۶۱۰,۰۰۰

مرکز شهر

۴*

Republica

۲,۲۴۰,۰۰۰

۱,۶۹۰,۰۰۰

مرکز شهر

۴*

North avenue

۲,۵۹۰,۰۰۰

۱,۷۶۰,۰۰۰

مرکز شهر

۴*

Marriott

۲,۴۲۰,۰۰۰

۱,۸۷۰,۰۰۰

مرکز شهر

۵*

Royal tulip

۲,۴۸۵,۰۰۰

۱,۸۲۰,۰۰۰

مرکز شهر

۵*

National

۲,۳۵۰,۰۰۰

۱,۷۸۵,۰۰۰

۵ دقیقه تا مرکز

۵*

Radisson blu

۲,۶۶۰,۰۰۰

۱,۸۴۰,۰۰۰

شانگریلا

۵**

Multi grand

 

خدمات:

ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی +بیلط هواپیما با ماهان ایر+راهنما فارسی زبان+بیمه مسافرتی