شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری و ریلی سپنتاپرواز سوداشرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری و ریلی سپنتاپرواز سودا
فراموشی رمز عبور ؟

آنتالیا

      آنتالیا ویژه ۳۰ و ۳۱ خرداد

          ایران ایر و ماهان 

پرواز ایران ایر ۲۰۰.۰۰۰ تومان کاهش نرخ دارد و برای بیزینس کلاس ماهان ۳۰۰.۰۰۰ تومان ااضافه می گردد.

Hotels *   VIEW LOCATION TYPE DBL SGL CHD

۶-۱۲

CHD

۲-۶

Agon ۳* BB STD KEMER STD ۳.۴۹۵.۰۰۰ ۴.۵۴۵.۰۰۰ ۲.۹۹۵.۰۰۰ ۲.۳۹۵.۰۰۰
Agon ۳* HB STD KEMER STD ۳.۶۹۵.۰۰۰ ۴.۸۹۵.۰۰۰ ۳.۰۹۵.۰۰۰ ۲.۳۹۵.۰۰۰
Club Herakles ۳* ALL STD KEMER STD ۳.۸۹۵.۰۰۰ ۴.۸۹۵.۰۰۰ ۳.۱۹۵.۰۰۰ ۲.۳۹۵.۰۰۰
Himeros beach ۴* ALL STD KEMER STD ۴..۱۹۵.۰۰۰ ۵.۰۴۵.۰۰۰ ۳.۳۴۵.۰۰۰ ۲.۳۹۵.۰۰۰
Melissa residence ۴* ALL STD KEMER STD ۴.۵۹۵.۰۰۰ ۶.۱۴۵.۰۰۰ ۳.۵۹۵.۰۰۰ ۲.۳۹۵.۰۰۰
Armir palace ۴* ALL STD KEMER STD ۴.۷۹۵.۰۰۰ ۶.۵۴۵.۰۰۰ ۳.۶۴۵.۰۰۰۰ ۲.۳۹۵.۰۰۰
Belkon ۴* ALL STD BELEK STD ۵.۰۴۵.۰۰۰ ۶.۲۹۵.۰۰۰ ۳.۷۹۵.۰۰۰ ۲.۳۹۵.۰۰۰
Orange park ۴* ALL STD LARA STD ۵.۱۴۵۰.۰۰۰ ۶.۴۹۵.۰۰۰ ۳.۸۴۵.۰۰۰ ۲.۳۹۵.۰۰۰
Lara hadrianus ۴* ALL STD LARA STD ۵.۱۴۵.۰۰۰ ۶.۴۹۵.۰۰۰ ۳.۸۴۵.۰۰۰ ۲.۳۹۵.۰۰۰
Nazar beach hotel ۴* ALL STD LARA STD ۵.۴۴۵.۰۰۰ ۶.۹۹۵.۰۰۰ ۳.۹۹۵.۰۰۰ ۲.۳۹۵.۰۰۰
Cender ۴* ALL STD ANTALYA STD ۵.۹۹۵.۰۰۰ ۷.۵۴۵.۰۰۰ ۴.۲۴۵.۰۰۰ ۲.۳۹۵.۰۰۰
Armas gul beach ۵* ALL STD KEMER STD ۶.۳۹۵.۰۰۰ ۹.۱۴۵.۰۰۰ ۴.۴۴۵.۰۰۰ ۲.۳۹۵.۰۰۰
Armir resort ۵* ALL STD KEMER STD ۶.۴۹۵.۰۰۰ ۸.۲۴۵.۰۰۰ ۴.۴۹۵.۰۰۰ ۲.۳۹۵.۰۰۰
Ramada side ۵* ALL STD ANTALYA SIDE STD ۶.۵۹۵.۰۰۰ ۹.۳۹۵.۰۰۰ ۶.۵۹۵.۰۰۰ ۲.۳۹۵.۰۰۰
Armas labada ۵* U ALL STD KEMER STD ۶.۶۴۵.۰۰۰ ۹.۵۹۵.۰۰۰ ۴.۵۹۵.۰۰۰  

۲.۳۹۵.۰۰۰

Armas Kaplan paradise ۵* ALL STD KEMER STD ۶.۶۴۵.۰۰۰ ۹.۵۹۵.۰۰۰ ۴.۵۹۵.۰۰۰ ۲.۳۹۵.۰۰۰
Ramada side ۵* ALL STD ANTALYA SIDE SUPERIOR ۶.۷۹۵.۰۰۰ ۹.۶۹۵.۰۰۰ ۴.۶۹۵.۰۰۰ ۲.۳۹۵.۰۰۰
Sensitive premium ۵* U ALL STD BELEK STD ۶.۷۹۵.۰۰۰ ۸.۹۹۵.۰۰۰ ۴.۶۹۵.۰۰۰ ۲.۳۹۵.۰۰۰
Trans atlantil ۵* U ALL STD KEMER STD ۷.۳۹۵.۰۰۰ ۱۰.۸۴۵.۰۰۰ ۴.۹۴۵.۰۰۰ ۲.۳۹۵.۰۰۰
Lara family club ۵* U ALL STD KONDU STD ۷.۵۴۵.۰۰۰ ۱۰.۰۹۵.۰۰۰ ۵.۰۴۵.۰۰۰ ۲.۳۹۵.۰۰۰
Imperial sunland ۵* U ALL STD KEMER BELDIGI 1 STD ۷.۶۴۵.۰۰۰ ۱۱.۴۹۵.۰۰۰ ۵.۰۹۵.۰۰۰ ۲.۳۹۵.۰۰۰
Ramada resort lara ۵* U ALL STD LARA STD ۷.۹۹۵.۰۰۰ ۱۰.۷۴۵.۰۰۰ ۵.۲۴۵.۰۰۰ ۲.۳۹۵.۰۰۰

 خدمات :

    بلیت رفت و برگشت با پرواز ایران ایر و ماهان ، لیدر فارسی زبان ، بیمه مسافرتی ، ترانسفر فرودگاهی
نرخ کودک زیر ۲ سال ۲۹۵.۰۰۰ تومان می باشد و پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.